ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Kod SOSY22180
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET UFUK ÖZCAN

Dersin Amacı

Öğrencilerin endüstri toplumunun ve endüstri-sonrası toplumun temel sorunları hakkında bilgi edinmeleri, bu alanda getirilen farklı açıklamalardan hareketle temel konuları yorumlama becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

İçerik

Endüstri sosyolojisinin başlıca konuları arasında endüstriyel işin verimliliği, işyerinin yapısı ve çalışma koşullarına uygunluğu, iş güvenliği, işçi sigortası, endüstriyel faaliyetin tarihçesi, endüstrinin gelişimi, tarihte çalışmaya dair değişen algılar, mikro sosyolojinin konusu olarak endüstri, post-endüstriyel toplumun özellikleri vb. konular gösterilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin endüstri sosyolojisinin temel sorunları hakkında bilgi edinmesi hedeflenmektedir.öğrencilerimizin farklı görüşleri bilerek yoruma gitmeleri hedefini taşımaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Temel okuma metinlerine yönlendirme, ödev hazırlatma

Kaynaklar

Raymond Aron, Endüstri Toplumu, Dergah Yay., İstanbul, 1978. Maurice Dobb, Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, Belge Yay., İstanbul, 1992. Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1979. Friedrich Engels, 1844’de İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu Hans Freyer, İndustri Çağı, İstanbul, 1954. E.J. Hobsbawm, Endüstri ve İmparatorluk, Hil Yay. Jurgen Kuczynski, İşçi Sınıfı Tarihi, E Yay., İstanbul, 1968. B. Russell ­ D. Russell, Endüstri Toplumunun Geleceği, Bilgi, İstanbul, 1979. Henri See, Modern Kapitalizmin Doğuşu Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Hil Yay., İstanbul, 1985.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Temel kavram, kuram ve temel kaynakların öğrenilmesi; soru sorma ve araştırma yapma becerisinin kazandırılması.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.