SOSYOLOJİ TARİHİ II

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİ TARİHİ II Kod SOSY2045
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENES KABAKCI

Dersin Amacı

Sosyolojin yeni bir bilim olarak 20. yüzyılın hemen başlarındaki kurumsallaşma sürecini Durkheim, Pareto, Weber gibi disiplinin kurucu babaları diye tabir edilen klasik sosyologlardan hareketle incelemek

İçerik

Bu derste, sosyolojinin 19. yüzyılda yeni bir bilim olarak doğuşundan kısa bir süre sonra, 20. yüzyılın hemen başlarındaki kurumsallaşma süreci Durkheim, Weber gibi disiplinin kurucu babaları diye tabir edilen klasik sosyologlardan hareketle incelenir. Bu çerçevede, adı geçen bu sosyologların yanı sıra Pareto, Simmel ve Mead gibi sosyologların da görüş, kuram ve kavramlarına yer verilir. Böylece Comte'la Fransa’dan başlayan klasik sosyoloji tarihi, çağdaş sosyolojinin sınırlarında, 1930’larda ABD’de Mead ile sona erer.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler; sosyolojinin kurumsallaşma sürecini, klasik sosyoloji kuramlarını ve temek sosyolojik kavramların Batı dillerindeki karşılıklarını öğrenirler

Yeterlilik İlişkisi

Konferans anlatım

Kaynaklar

- Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007. - Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncesin Ustaları. Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2008. - Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev. Osman Akınhay, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010. - Tom Bottomore, Robert Nisbet (der.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (haz. Mete Tunçay, Aydın Uğur), İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2010. - Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, çev. Ümit Tatlıcan, Ankara, Sentez, 2013.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Teorik öğrenim açısından öğrencinin kapasitesini geliştirir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.