TÜRK İKTİSAT TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK İKTİSAT TARİHİ Kod SOSY3183
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi RIDVAN TURHAN

Dersin Amacı

Bir bilim olarak iktisat tarihinin Batı’da ve Türkiye’de ortaya çıkış sürecinin sosyolojik bir perspektifle ele alınması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste Türkiye'de iktisat tarihi çalışmalarının gelişimi incelenmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Türk iktisadi yaşamının tarihi seyrinin nasıl kavranabileceği sorusuna cevap aranmaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Orhan Kurmuş, Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu, Yordam Yayınları, 2009 Ayşe Buğra, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, 2003 Coşkun Çakır, Türkiye’de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme, TALİD, Cilt 1, Sayı 1, 2003, s. 7-63; Recep Peker, Mahmut Esat Bozkurt, Yusuf Kemal Tengirşenk, İnkılap Tarihi Ders Notları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1997 Ömer Lütfi Barkan, Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri, Türkiye’de Toprak Meselesi, Gözlem Yayınları, 1980, s. 23-105; Milli Kurtuluş Hareketlerinin İktisadi Esasları, 107-123 Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftçi Sınıfların Hukuki Statüsü, Türkiye’de Toprak Meselesi, Gözlem Yayınları, s. 725-788 15. ve 16. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak İşçiliğinin Organizasyonu Şekilleri I-Kulluklar ve Ortakçı Kullar, Türkiye’de Toprak Meselesi, 575-716 İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yayınları, 2006 Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, YKY Yayınları, 2003 Huricihan İslamoğlu, Çağlar Keyder, Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı: Bir Öneri, Toplum ve Bilim, Sayı 1, Bahar 1977, s. 49-80 Ertuğrul Tokdemir, 1980 Sonrasında Türkiye’de İktisat Tarihçiliği, CDTA, Cilt 15 (1995), s. 1356-1357; Coşkun Çakır, Türkiye’de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme, TALİD, Cilt 1, Sayı 1, 2003, s. 7-63 Murat Çizakça, Şevket Pamuk, İktisat Tarihi, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim “Sosyal Bilimler”, TÜBA Yayınları, 1997, s. 22

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., ve 13. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.