YABANCI DİLDE SOSYOLOJİ METİN OKUMALARI I

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİLDE SOSYOLOJİ METİN OKUMALARI I Kod SOSY2215
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET ALİ AKYURT

Dersin Amacı

Sosyoloji alanında seçme giriş okumalarına dayanarak bu derste amaçlanan husus öğrencilerin İngilizcedeki sosyoloji literatürünün temel kavramlarını kazanmaları, gelecek çalışmaları için uluslar arası bir dilsel yeterliliğe ulaşmaları, sosyoloji disiplininin İngilizce'deki temel kavramlarını tanımaları ve sosyoloji literatürünün evrensel birikimini keşfetmeleridir.

İçerik

Haftada bir gerçekleşecek seminerlerde sosyoloji alanında giriş düzeyinde okumalar ve tartışmalar yürütülecektir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrencilerin sosyolojik referans çerçevesinin küresel kullanımları konusunda bilgi sahibi olması İngilizce'de literatür araştırması yapabilmesi Sosyolojinin İngilizce'deki birincil kaynakları ile doğrudan ilişki kurması hedeflenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Derinlemesine okuma ve tartışma

Kaynaklar

Giddens, A. (2007). Sociology (6th Edition edition). Polity Press. Newman, D. M. (2016). Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life (11 edition). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.