EKONOMİK SOSYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı EKONOMİK SOSYOLOJİ Kod SOSY2208
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET UFUK ÖZCAN

Dersin Amacı

Ekonomik olaylar, kavramlar ve kuramlar hakkında eleştirel bir bakış açısı kazanacaklardır.

İçerik

Ekonomik sosyoloji başlığı altında toplumların kendi varlıklarını sürdürmesinde temel öneme sahip olan ekonomik olayları, bu konuda geliştirilen başlıca kuramları ve belli başı ekonomik kavramları ve ekonomik sistemleri inceleyeceğiz. Ekonomik olaylar tarih içinde gelişme gösterdiği için ekonomik olaylar ve fikirler tarihçesine sıkça göndermede bulunacağız.

Öğrenme Çıktıları

Ekonomik olaylar, kavramlar ve kuramlar hakkında eleştirel bir bakış açısı kazanacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Temel okuma metinlerine yönlendirme

Kaynaklar

N.S.B. Gras, Ekonomik Sosyolojiye Giriş Robert L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri İktisad’ın Dama Taşları (Ekoller-Kavramlar-İz Bırakanlar)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.