SOSYOLOJİ TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİ TARİHİ I Kod SOSY2009
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENES KABAKCI

Dersin Amacı

Yeni bir bilim olarak sosyolojinin doğuşunu hazırlayan olaylar ve düşünürler (Vico, Montesquieu) ile disiplinin kurucu babaları diye tabir edilen ilk sosyologların (Comte, Marx, Tocqueville) düşünce, kuram ve kavramlarını incelemek; bu arada sosyolojik kuram, kavram ve terimlerin İngilizce, Almanca ve Fransızcalarını vermek

İçerik

Bu derste, yeni bir bilim olarak sosyolojinin doğuşunu hazırlayan olaylar ve düşünürler (Vico, Montesquieu) ile disiplinin kurucu babaları diye tabir edilen ilk sosyologların (Comte, Marx, Tocqueville) düşünce, kuram ve kavramlarını incelenmektir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler sosyolojinin hangi koşullarda, neden ve nasıl doğduğunu anlar; toplum hakkında sosyoloji öncesi yapılan değerlendirmeler ile sosyoloji sonrası toplum düşüncesi arasındaki temel farklılıkları kavrar

Yeterlilik İlişkisi

Konu anlatımı

Kaynaklar

- Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev. Osman Akınhay, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010. - Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, çev. Ümit Tatlıcan, Ankara, Sentez, 2013. - Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncesin Ustaları. Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2008. - Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007. - Tom Bottomore, Robert Nisbet (der.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (haz. Mete Tunçay, Aydın Uğur), İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2010.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Teorik öğrenim açısından öğrencinin kapasitesini geliştirir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.