KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KURUMLAR SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3003
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. OYA OKAN

Dersin Amacı

Toplumsal kurumların oluşum süreçlerinin kavranması.

İçerik

Toplumsal kurum kavramı, kurumların toplumsal yapıya etkileri, farklı toplumsal kurumların tanımlanması ve incelenmesi, kurumlar arası ilişkiler.

Öğrenme Çıktıları

Toplumsal değişim sürecinde kurumların öneminin kavranması.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

T. Bottomore, “Toplumbilim”. Tüm sosyolojiye giriş kitapları kullanılabilir. Dönem süresince öğrencilerle konulara uygun farklı kaynaklar paylaşılacaktır.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., 2., 3., 13. ve 14. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.