AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kod SOSY1167
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi METİN TUNÇ

Dersin Amacı

Akademik Yazım Teknikleri dersinde öğrencilere öğrenim süresince hazırlayacakları ödev, seminer, proje, rapor, makale, sözlü sunum ve tez çalışmalarında bilimsel araştırma ve yazım yönteminin temel kuralları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İçerik

1. Araştırma ve Yazım Teknikleri 2. Bilimsel araştırma çalışmaları 3. Ödev; makale, bildiri, poster, tez ve proje yazım türleri 4. Sözlü sunum 5. Kaynakça gösterme kuralları 6. Dipnot verme şekilleri 7. Yazılı ve elektronik kaynaklardan yararlanma teknikleri 8. Sunum Teknolojileri 9. Sosyal Medyada Sunum Teknikleri

Öğrenme Çıktıları

1. Araştırma ve Yazım Teknikleri 2. Bilimsel araştırma ve tez çalışmaları 3. Ödev, seminer, proje, Essay, rapor ve makale yazımları 4. Sözlü sunum 5. Kaynakça gösterme kuralları 6. Dipnot verme şekilleri 7. Yazılı ve elektronik kaynaklardan yararlanma teknikleri"

Yeterlilik İlişkisi

KONFERANS, SUNUMLAR, GRUP ÇALIŞMASI, ÖDEV VE TARTIŞMA

Kaynaklar

1. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul; 2003 2. Robert A. Day (Çev: Gülay Aşkar Altay), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, TÜBİTAK YAYINLARI, Ankara; 1996 3. TÜBİTAK Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Etkili Sunumlar için El Kitabı, TÜBİTAK YAYINLARI, Ankara; 2013

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.