UYGARLIK TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı UYGARLIK TARİHİ Kod SOSY1087
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İSMAİL COŞKUN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı uygarlık kategorisinde insanlığın sosyal, politik ve ekonomik gelişimlerini tartışmaktır.

İçerik

Uygarlık Tarihi, Özellikle Eskiçağ Tarihi merkeze alınarak, Anadolu Coğrafyası ve çevresinde oluşan uygarlıklar, bu uygarlıkların birbirleriyle ilişkisi ve etkileşimi çerçvesinde ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Sosyolojiye yeni başlayan öğrencilerin tarihsel bilinç ve birikimini arttırmaya yardımcı olmak

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve Tartışma

Kaynaklar

Ders Okuma Metni (Zorunlu) : İsmail Coşkun, Uygarlık Tarihi, AUZEF Ek Okumalar: Gülbenkian Komisyon, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları; Gordon Childe ( Çeviren: A. Şenel – Mete Tunçay), Tarihte Neler Oldu, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014; F. Braudel, Uygarlıkların Grameri; Arnold Toynbee, Tarih Bilinci; Gordon Childe: Tarihte Neler Oldu; Sabatino Moscati, Fenikeliler; Heredot Tarihi; İletişim Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, Mezopotamya, Mısır, Yunan ve İslamiyet Bölümleri; Görsel Yayınları, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Hititler Bölümü

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça fazladır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.