SOSYOLOJİDE YÖNTEM TARTIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİDE YÖNTEM TARTIŞMALARI Kod SOSY41000
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Türk sosyolojisinin çalışma yöntemi ve sorunları üzerine sonuçlara varmak.

İçerik

Sosyolojide yöntem tartışmaları aracılığıyla sosyoloji anlayışının geliştirilmesi ve sosyolojide kuramsal katkı.

Öğrenme Çıktıları

Toplum olaylarını değerlendirme ve ölçme deneyimlerini öğrenme ve ölçme yeteneğinin kazanılması.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

Toplum bilimlerinde Yöntem Kuralları, E. Durkheim, Toplum bilimlerinde araştırma ve yöntem teknikleri, M. Duverger, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, A. Şenel, Sosyoloji ve Tarih Sosyolojide Yöntem Sorunu, D. Ergun, Sosyolojide ve Antropoljide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, B. Kümbetoğlu,Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, H. Bal, Atatürk ve Üniversite Reformu, H. Widmann; Türkiye Üniversite Trihi, E. Dölen, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, Baykan Sezer

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 maddelerinde yüksek derecede katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.