KENT SİNEMA VE EDEBİYAT

İzlence Formu

Ders Adı KENT SİNEMA VE EDEBİYAT Kod SOSY3224
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET EMİN BALCI

Dersin Amacı

Bu ders sinema ve edebiyat gibi iki güçlü sanatın imkanlarından yararlanarak geç modern toplumda kamusal ve özel mekanların, bireysel ve kolektif kimliklerin inşa süreçlerini interdisipliner bir bakış açısı ile ele alacaktır

İçerik

Bu dersin öğrencilere medyatik ve metinsel göstergelerin doğru şekilde okumayı, sinema ve sosyal gerçeklik, edebiyat ve sosyal gerçeklik ilişkisi bağlamında bir bakış açısı kazandırmayı ve toplumsal hayatın özel ve kamusal mekanlarının oluşum süreci hakkında sosyolojik bir bilgi dağarcığı sağlamayı amaçlanmaktadır

Öğrenme Çıktıları

Bu ders kentsel yaşamın kurumsal aktörel dinamiklerini sinema ve edebiyatın imkanlarından yararlanarak tartışmayı amaçlamaktadır

Yeterlilik İlişkisi

Tartışma

Kaynaklar

1.Giriş 2. Resimde İmgenin Yorumu Erving Panoffsky, Giriş ve İnsan Tarihinin Kökenleri: Piero di Cosimo’nun İki Tablo Sergisi, İkonoloji Araştırmaları, Pinhan Yayınları, s. 25-113 3. Gösterge Bilim Üzerine Rolan Barthes, Günümüzde Söylen, Çağdaş Söylenceler, Metis Yayınları, s.179- 4. Gösterge Bilim ve Fotoğraf Roland Barthes, Camera Lucida, Altı Kırkbeş Yayınları, s. 13-63 5- Mekanın Sosyolojik İnşası John Urry, Toplum ve Mekan, Mekanları Tüketmek, s. 57-119 6- Kolektif Mekanlar I (EV) Gaston Bachelard, Mahzenden Tavan Arasına Ev, Ev ve Evren, Dışarının ve İçerinin Diyalektiği, Mekanın Poetikası, İthaki Yayınları, s.31-96 ve s.225-244 7-Kolektif Mekanlar II (Okul) Pierre Bourdieu, Seçilmişlerin Seçimi ve Çıraklar ve Büyücü Çırakları, Varisler, Heretik Yayınları, s. 15-54 ve s. 91-108 8- Kolektif Mekanlar III (Şirket) Joel Bakan, II. Her Zamanki İş ve Dışsallaştırma Makinesi, Şirket, Ayrıntı Yayınları, s. 43-108 9- Kolektif Mekanlar IV (Klinik) Erving Goffman, Akıl Hastasının Ahlaki Kariyeri ve Tıbbi Model ve Akıl Hastanesine Yatırma, Tımarhaneler, Heretik Yayınları, s.139-184 ve s.335-397 10- Kolektif Mekanlar V (Hapishane) Michel Foucault, “Yasadışılıklar Ve Sucluluk” ve “Hapishane”, Hapishanenin Doğuşu, İmge Yayınları, s. 325-394 11. Kolektif Mekanlar VI (Otel) Johnn Urry, “Turist Bakışı” ve “Kitle Turizmi ve Deniz Kıyısı Tatil YerlerininYükselişi Ve Düşüşü”, Turist Bakışı, BilgeSu Yayınları, s.13-72 12. Kolektif Mekanlar VII (Mabed) Richard Sennett, “Karanlığın Örtüsü”, “Takıntılı İmge” ve “Serbest Kalan Beden”, Ten ve Taş, Metis Yayınları, s. 59-109 ve s.253-285

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenim çıktılarının program yeterliliklerine katkısı 4'dür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.