TARİHTE DOĞU BATI ÇATIŞMASI

İzlence Formu

Ders Adı TARİHTE DOĞU BATI ÇATIŞMASI Kod SOSY2175
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Tarihte Doğu Batı çatışması aracılığıyla Türk toplum tarihi ve yapısının biçimlenme özelliklerinin ortaya konması.

İçerik

Toplumlar arası ilişki ve çatışmaların tanıtılması.

Öğrenme Çıktıları

Günümüz temel sorunları hakkında genel kuramsal bir çerçeveye sahip olmaları.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı.

Kaynaklar

Tarihte Doğu Batı Çatışması , Ertan Eğribel

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 DÜZEYLERİNDE ORTA DERECEDE KATKI SAĞLAMAKTADIR.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.