TÜRK TOPLUM TARİHİ VE BATICILAŞMA

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK TOPLUM TARİHİ VE BATICILAŞMA Kod SOSY4098
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Türk toplum tarihinin değişim devrelerini tanıtmak. Bütünsel teorik çerçeve içinde değerlendirmek, oluşumu ve sorunları üzerinde belli sonuçlara ulaşmak.

İçerik

Türk Toplumunun tarihte batıcılık karşısında aldığı biçim.

Öğrenme Çıktıları

Türk toplumunun tarihsel süreçte batıcılaşmaya karşı tutumu.

Yeterlilik İlişkisi

Haftalık ders programları.

Kaynaklar

“Türk Toplum Tarihi Üzerine Tartışmalar” B. Sezer Toplum ve Bilim Sayı 4, 1978.Osmanlılık Sosyoloji Yıllığı Kitap 7 B. Sezer.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 DÜZEYLERİNDE YÜKSEK ORANDA KATKI SAĞLAMAKTADIR.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.