İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI Kod SOSY4099
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Günümüz iletişim biçimleri ve sorunlarıyla Günümüz iletişim araçlarının değerlendirilmesi.

İçerik

İletişim araçları ve toplum bilinci ilişkisi ve tarihte aldığı biçim.

Öğrenme Çıktıları

Günümüz iletişim biçimleri ve sorunlarıyla öğrencilerin de tartışmaya katılımının sağlanmasıyla konunun zenginleştirilmesi ve değişik bakış açılarının bütün olarak kazandırılması.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

İletişim Sosyolojisi H. Köse; Medya ve İletişim Sosyolojisi E. Maigret;Kitle İletişim Kuramları L. Yaylagil; Kitle İletişim Teorilerine Giriş M. Işık, İletişim Tarihi M. Poe; İletişim Tarihi P. Heyer, İletişim ve Teknoloji Z. Hepkon; Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim M. Özçağlayan

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Toplum özelliklerimiz konusunda bütünsel bir bakış açısı elde ederek günümüz sorunlarının anlaşılması ve çözümü yönünde donanım sağlamakta ve öğrencinin yeterli donanımla programı tamamlamasına belli ölçüde katkı sağlamatadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.