TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ SEMİNERİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ SEMİNERİ Kod SOSY2174
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Öğrencinin ele alınan konular aracılığıyla belirli bir yöntemi edinmesini sağlamak, sosyoloji donanımını kazanmasını sağlamak .

İçerik

Günümüz sosyolojisinin çeşitli konularını öğrenci ile birlikte tartışmak.

Öğrenme Çıktıları

Bağımsız olarak çalışma yapabilme ve tartışma ve uygulama yeteneğinin kazandırılması.

Yeterlilik İlişkisi

Ele alınan konu temelinde sunuşlar yapılması, belli görüşlerin ele alınan konu ve problemlere uygulanması ile bütün sınıfın katılacağı bir tartışma ve paylaşma ortamının sağlanması. Konuyu alan öğrenci dışındaki öğrencilerin de tartışmaya katılımı ile konunun zenginleştirilmesi ve değişik bakış açılarının bütün olarak kazandırılması.

Kaynaklar

Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları B. Sezer, “Osmanlı’nın Batıcılaşması” Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları B. Sezer, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması M. Tunçay, Türk Siyasi Tarihi K. Karpat, Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri M. Kaynar, Türk Devrim Tarihi S. Kili, Türkiye Tarihi M. Tunçay

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-5 DÜZEYLERİNDE YÜKSEK SEVİYEDE KATKI, 6-11 SEVİYELERİNDE ORTA DÜZEYDE KATKI SAĞLAMAKTADIR.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.