SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK Kod SOSY1168
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HAKAN BEKTAŞ

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde istatistik dersi ile olasılık kavramından hareketle çıkarımsal istatistik konuları ele alınacak olup; incelenen topluluktan tümevarımın nasıl gerçekleştirileceği anlatılacaktır.

İçerik

Örnekleme süreciyle elde edilen toplululuğun özelliklerinden hareketle anakütle parametrelerinin tahmin edilmesi, doğrusal ilişki katsayılarının kullanım alanları ve regresyon çözümlemesinin yapılması

Öğrenme Çıktıları

Sayısal analiz yapabilme, yorumlama, kıyaslama becerisi edinmeleri beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Yüzyüze anlatım

Kaynaklar

Fazıl Güler, (2005), “İstatistik Metodları ve Uygulamaları”, Beta Yayınları, İstanbul. Durmuş Dündar-Nazan Çağlar,(2008), “İstatistik, Temel Bilgiler, Yöntemler ve Uygulamalar, Der Yayınları, İstanbul. Özer Serper, (1996),“Uygulamalı İstatistik I ve II”, Filiz Kitabevi, İstanbul. Sema Ulutürk Akman - Hakan Bektaş (2018), "İstatistiksel Analizi", İstanbul Üniversitesi AUZEF Yayınları, İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders ile öğrencilere temel istatistik bilgisi sunularak sayısal analiz yetenekleri geliştirilecektir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.