SOSYOLOJİYE GİRİŞ II

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİYE GİRİŞ II Kod SOSY1134
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜCEL BULUT

Dersin Amacı

Bu derste, bir sosyal bilim olarak Sosyoloji’nin kısa bir tarihçesini sunmak; sosyolojinin farklı dallarını, —Comte, Durkheim, Weber vb. gibi— sosyolojinin kurucularını ve onların temel düşüncelerini sosyoloji öğrencilerine tanıtmak ve —sosyal yapı, sosyal grup, statü, rol, sosyal tabakalaşma, aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset vb. gibi— sosyolojinin başlıca kavramlarının ve temel toplumsal kurumların bir açıklamasını yapmak amaçlanmıştır. Sosyolojiye giriş I dersinin devamıdır.

İçerik

Derste sosyolojinin temel kuram ve kavramları ele alınmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; - sosyolojinin temel kavramlarını öğrenecek - sosyolojik bakış açısı geliştirebilecek - sosyolojinin konusunu ve günümüzde sosyologların ilgilendikleri temel sosyolojik konuları bilebilecek - kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; - toplumsal yaşamı daha iyi anlayabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Her ders için bir yarıyıl boyunca 14 haftalık Ders videosu, e-Ders Kitabı, Ders Sunumu ve Canlı Ders kaydı hazırlanmaktadır. Ayrıca Üniversite Merkez Kütüphanesi e-Veritabanı üzerindeki kaynaklar bulunmaktadır. Bütün kaynaklar elektronik niteliktedir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojiye Giriş II dersini alan Felsefe bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça fazladır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.