TÜRK DİLİ II

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ II Kod ODTD202
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. AHMET PEKŞEN

Dersin Amacı

Türkçede anlam bilimi terimlerini kavratma, dil ve kültür ilişkileri, Kelimelerde anlam ilişkileri, yazılı ve sözlü anlatımlarda dikkat edilmesi gerekenler ve sıkça yapılan hataları düzeltmek için dikkat edilmesi gerekenler, cümle ve paragraf yapısı, anlatım biçimleri, yazı türleri ile doğru ve etkili yazıma ulaşmak için gerekli hususları gençlerimize en iyi şekilde öğretmek temel amaç olarak benimsenmiştir.

İçerik

Türkçede metinlerin anlaşılması için anlam olaylarının iyi bilinmesi, dil ve kültür ilişkileri, cümle ve paragraf şeklindeki yapılar, anlatımda dikkat edilmesi gereken hususlar ve dil yanlışları, anlatım biçimleri, doğru ve etkili yazımda bilinmesi ve uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Dildeki anlam olaylarının millet hayatındaki yeri değerlendirilecektir. 2. Kelimeler arası anlam ilişkileri kavratılacaktır. 3. Anlatım biçimlerinin temelini meydana getiren cümle ve paragraf gibi unsurları yapısı algılatılacaktır. 4. Her türden yazı türleri örneklendirilerek tür farkları kavratılacaktır. 5. Doğru ve etkili anlatıma ulaşmak için dikkat edilmesi gerekenler örnek metin ve pasajlarla algılatılacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

1. Üniversiteler İçin Türk Dili-(Prof. Dr. Muharrem Ergin) 2. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Analtım- (Prof. Dr. Aziz Kılınç) 3. Sözcük Türleri - (Prof. Dr. Doğan Aksan) 4. Kültür ve Dil- (Mehmet Kaplan) 5. Yüksek Öğretimde Türk Dili (Prof. Dr. Mustafa Özkan, Prof. Dr. Hatice Tören, Dr. Osman Esin)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Türk Dili I dersini alan öğrenci; Türk Dili II dersinin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel kavramları açıklayabilme, bu alanla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olma, alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmada iyi derecede katkı sağlarken; mezunların Türk diline ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanım kazanması, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanabilme, alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yine alanı ile ilgili bilgileri toplama, çözümleme, yorumlama ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme, alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme, alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme veya kullanabilme becerisine sahip olabilmeyi çok iyi öğrenmiş olur.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.