GÜZEL SANATLAR II

İzlence Formu

Ders Adı GÜZEL SANATLAR II Kod ODGS002
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Okutman ELİF VULAŞ

Dersin Amacı

Resim, heykel ve mimari alanında öğrencilere temel bilgileri aktarıp bu çerçevede estetik bir bakış açısı kazandırmaktır.

İçerik

Tarih öncesi dönemden başlayıp, Anadolu,İslam, Osmanlı ve Avrupa'nın 20.yy'ına kadar uzanan sanatın tarihini anlatır.

Öğrenme Çıktıları

Güzel Sanatlar Kitapçığı ( basım 1999) E-öğren sistemindeki ders notları

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan eğitim ( e-öğren)

Kaynaklar

Uzaktan eğitim ( e-öğren) de yüklü ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders kitapçığı ve ders notları öğrencilere temel bir bilgi vermektedir

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.