TÜRKİYE'DE SEÇKİNLER VE SİYASET

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE'DE SEÇKİNLER VE SİYASET Kod SSYJ9089
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENES KABAKCI

Dersin Amacı

Öğrenciler, “Türkiye’de Seçkinler ve Siyaset” bağlamında kültürel, ekonomik ve sosyal sermaye sahibi bir toplumsal kategoriyi tarihsel ve sosyolojik açıdan ele alacaklar ve bu sayede sosyolojik çözümleme yetilerini geliştirmek

İçerik

Bir toplumsal kategori olarak “Seçkinler”, Yakın Türkiye Tarihi çerçevesinde sosyolojik olarak ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, “Türkiye’de Seçkinler ve Siyaset” bağlamında kültürel, ekonomik ve sosyal sermaye sahibi bir toplumsal kategoriyi tarihsel ve sosyolojik açıdan ele alacaklar ve bu sayede sosyolojik çözümleme yetilerini geliştirmek

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, seminer

Kaynaklar

- Albert Hourani, “Osmanlı Islahatı ve Seçkinlerin Politikaları”, in Albert Hourani, Uriel Heyd, Roderic H. Davison, İslâm Dünyası ve Batılılaşma, İstanbul, Yöneliş Yayınları, 1997, s. 87-123. - Ali Arslan, Elit Sosyolojisi, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2007. - Füsun Üstel, Birol Caymaz, Seçkinler ve Sosyal Mesafe, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Açık Toplum Vakfı, 2009. - Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, İstanbul, Timaş, 2008. - Mehmet Özgüden, “Türkiye’de Seçkinler”, in Faruk Alpkaya, Bülent Duru (der.), 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2012, s. 313-352. - Mehmet Turhan, Siyasal Elitler, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1991. - Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji, Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, İstanbul, Metis, 2004 (1986). - Özgür Önder, Türk Bürokrasisi ve Bürokratik Elitizm, Ankara, Otorite Yayınları, 2013. - Rıza Arslan, Elitizm Teorisi ve Teorisyenleri, Bursa, Dora, 2010. - Şerif Mardin, “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma”, in Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay (der.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul, Alfa, 2000, s. 23-58. - Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, in Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay (der.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul, Alfa, 2000, s. 79-104. - Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992 (1964). - Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996. - Tom B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1990 (1964). - Vilfredo Pareto, Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü, Kuramsal bir Sosyoloji Uygulaması, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2005 (1901). - Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1974 (1956).

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Teorik öğrenim açısından öğrencinin kapasitesini geliştirir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.