BİLGİ, İKTİDAR VE SOSYAL TEORİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİ, İKTİDAR VE SOSYAL TEORİ Kod SSYJ9088
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜCEL BULUT

Dersin Amacı

Modern toplumda bilgi-iktidar ilişkisinin toplumsal yaşam ve sosyolojik kuramın yeniden üretimine etkileri, yansımaları ilgili literatürün öne çıkan isimleri üzerinden değerlendirilecektir.

İçerik

Modern toplumda bilgi-iktidar ilişkisinin toplumsal yaşam ve sosyolojik kuramın yeniden üretimine etkileri, yansımaları ilgili literatürün öne çıkan isimleri üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Sosyal teorinin inşasında örtük ancak mutlak bir yer kaplayan toplumsal bilginin yeniden üretim süreci, bu sürecin ardındaki tartışmalar ve sonuçlarının toplumsal hayata etkisi hakkında bilgi ve anlayış sahibi olmak

Yeterlilik İlişkisi

seminer

Kaynaklar

Giriş:Modern Toplumda Bilgi,İktidar ve Toplumsal Kuram’a Dair Peter Winchve Post-Wittgensteincı Sosyal Bilim Felsefesi Susan Hekman ve Sosyal Bilginin Yorumlayıcı Kökenleri Susan Hekman ve Sosyal Bilginin Yorumlayıcı Kökenleri Felsefi Bir Eleştiri Nesnesi Olarak Bilim: Husserl ve Heidegger M. Zimmerman: Gündelik Yaşam ve Teknolojinin Metafiziği M. Zimmerman: Gündelik Yaşam ve Teknolojinin Metafiziği G. Bachelard: Bilimsel Zihnin Kolektif Temelleri G. Bachelard: Bilimsel Zihnin Kolektif Temelleri Althusser: İdeoloji, Bilim ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi Foucault: Episteme, Dispositif ve Bio-İktidar Foucault: Episteme, Dispositif ve Bio-İktidar Bourdieu. Bilimsel Alanın Oluşumu Bourdieu. Bilimsel Alanın Oluşumu G. Agamben: Hukuk, Bilgi ve İktidar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.