GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI Kod SSYJ9046
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

İçerik

1980 sonrası sosyoloji biliminin kavramları, literatürü ve bakışaçısı değişmiştir. Bu derste bu değişmenin yönü ve değişmeye karşı tutumumuz ortaya konmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Ders ödevleri ve okuma notları

Yeterlilik İlişkisi

haftalık ders anlatımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 düzeylerinde yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.