BİLGİ TOPLUM VE İLETİŞİM

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİ TOPLUM VE İLETİŞİM Kod SSYJ9040
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET KORKUT TUNA

Dersin Amacı

Bilgi toplumunun, gelişen kitle iletişim araçları bağlamın sosyolojik tahlilini yapmak.

İçerik

Sanayi çağı sonrası uaştığımız bilgi çağında toplumsal değişimleri ve süreklilikleri sosyolojik açıdan ele almak

Öğrenme Çıktıları

Çağın sosyolojisini yapabilecek bir tahayyül gücüne erişmek

Yeterlilik İlişkisi

Seminer

Kaynaklar

Manuel Castells, Enformasyon Toplumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojik tahayyülü geliştirmek

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.