FELSEFE VE KENTLİLİK

İzlence Formu

Ders Adı FELSEFE VE KENTLİLİK Kod SSYJ9082
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN

Dersin Amacı

İçerik

Felsefe tarihinin, özellikle de antikçağ felsefe ve kültürünün ışığı altında, felsefe ile kent ve kentlilik arasındaki ilşikiyi irdelemek.

Öğrenme Çıktıları

Kentleşmenin ardında yatan felsefi ve kültürel unsurları öğrenmek ve felsefe-kentlilik ilişkisini felsefe tarihine, özellikle de antikçağ kültürüne ait belli başlı eserlerinden hareketle anlamak.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum yoluyla öğretim, Tartşma, Soru-Cevap.

Kaynaklar

Thomas More, De Optimo Reipublicae Statu Deque Nova Insula Utopia: Mükemmel Bir Devlet Modeli Ve Yeni Utopia Adası, çev. Ç. Dürüşken, Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri Dizisi, Kabalcı Yayınevi , İstanbul, 2009. Francis Bacon, Nova Atlantis: Yeni Atlantis, çev. Ç. Dürüşken, Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri Dizisi, Kabalcı Yayınevi , İstanbul, 2008. Thoma Campanella, Civitas Solis: Güneş Ülkesi, Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri Dizisi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2008. Publius Ovidius Naso, Epistulae Ex Ponto: Karadeniz'den Mektuplar, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, çev. Ç. Dürüşken, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999. Dürüşken, Ç., "Roma’nın Dilinden Anlamak,” Hece Dergisi (Özel Sayı: Şehirlerin Dili), 2009, ss. 274-278. Dürüşken, Ç., "Uzaklarda Bir Diyar: Civitas Solis," Sosyoloji Dergisi, Cilt. 3, no.1, 2009, ss.15-24. Dürüşken, Ç., "Iuvenalis'In Sürgünü Ve Mısır İzlenimleri," Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 2000, ss.22-31. Dürüşken, Ç., "Roma: Sorunlu Bir Kent- Iuvenalis’in 3. Yergisi," Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 1999, ss.32-39. Augustine, City of God, Vol. I-VII, Loeb Classical Library, 1957-1972. Meagher, Sharon M. (ed.), Philosophy and City. Classic to Contemporary Writings, State University of New York Press, 2008.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Temel kavram ve kuramların, temel kaynakların öğrenilmesi; soru sorma, araştırma yapma ve analiz etme becerisinin kazanılması.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.