TÜRKİYE'DE STK UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE'DE STK UYGULAMALARI Kod SSYJ8099
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YUSUF ADIGÜZEL

Dersin Amacı

Bu derste kuruluş amaçlarına göre farklı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) örnekleri ele alınacaktır. Türkiye’de engelliler, yaşlılar, çocuklar, göçmenler gibi dezavantajlı gruplar için çalışan STK’lar, hak temelli savunuculuk yapan kuruluşlar, çevre kuruluşları, insani yardım kuruluşları, hemşehri dernekleri, sendikalar ve meslek kuruluşları gibi çok geniş bir yelpazede hizmet üreten sivil girişimler bulunmaktadır. Türkiye’de STK Uygulamaları dersinde teorik bilgiler ile birlikte, farklı alanlarda hizmet veren sivil girişimlerden en iyi örneklerin sözcülerinin veya yöneticilerinin kendi STK’larını sunma imkânı verilecektir.

İçerik

Bu dersle ilgili STK'ların tarihine, ilgilendikleri alanlara ve konuyla ilişkili farklı STK çalışmalarına yer verilecektir. Türkiye'deki STK bağlamında ortaya çıkan sorunlar ve tartışmalar ele alınacaktır. Türkiye'deki STK'lar ilgili saha çalışmaları incelenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciye; sivil toplum olgusunun, tartışma ve sorun alanlarının, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında derinliğine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranması, bu suretle öğrencinin sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi, kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans,tartışma.

Kaynaklar

1. Keyman, E. F. (2006) Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, STGM Yayınları: Ankara 2. Sivil Toplumcunun El Kitabı (2004). Editör, Nafiz Güder, Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi: Ankara 3. İçduygu, A., Meydanoğlu, Z. & Sert, D.Ş. (2011) Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası, Tüsev Yayınları: İstanbul

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Derslerde öğrenciye Türkiye'deki sivil toplum ugulamaları bağlamında sosyolojik dikkatin neye ve nasıl odaklandırılacağı, bu dikkatin kavram ve araçları başlangıç düzeyinde kazandırılacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.