STK'LAR VE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

İzlence Formu

Ders Adı STK'LAR VE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Kod STKU8009
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYNUR ERDOĞAN

Dersin Amacı

Öğrencinin klasik toplumsal hareketleri doğuran tarihi koşulları ve günümüz toplumsal hareketlerinin özelliklerini siyasi ve sosyolojik paradigmalar çerçevesinde kavrayabilmesini sağlayacak bilgiyi kazanması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste, modern toplumsal hareketlerin çıkış̧ koşulları, gösterdiği özellikler, tarihi rolleri sosyoloji kuramları çerçevesinde ele alınacaktır. Günümüzde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin karakteristik özellikleri ve biçimleri betimlenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenci, modern toplumsal hareketlerin çıkış̧ koşullarını, gösterdiği özellikleri, tarihi rollerini sosyoloji kuramları çerçevesinde öğrenecek; günümüzde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin karakteristik özellikleri ve biçimleri hakkında bilgi edinecektir.

Yeterlilik İlişkisi

KONFERANS VE TARTIŞMA

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Toplumsal hareketler, modern siyaset yapma biçimlerinin doğuşunu anlamayı sağlayacağı için; kültürel farklılıkların farklı toplumsal örgütlenmeleri doğurmasından hareketle toplumsal çeşitliliği kavratacağı için alan öğretimine yüksek katkı sağlayacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.