STK'LARDA MALİ MEVZUAT

İzlence Formu

Ders Adı STK'LARDA MALİ MEVZUAT Kod STKU8004
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ZEYNEL KOÇ

Dersin Amacı

Öğrencilerin STK'ların mali mevzuatını anlama, tartışma ve sorun alanlarını kavramasını sağlamak.

İçerik

Bu derste ilk olarak vakıf veya derneklerin hukuki yapıları konusu ele alınacak sonrasında ise STK’lardaki iktisadi faaliyetler ve yükümlülükler genel esasları ile verilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciye; STK'larda Mali Mevzuatın tartışma ve sorun alanlarının, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında derinliğine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranması, bu suretle öğrencinin sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi, kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, tartışma.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yüksek

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.