GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ Kod STKU8003
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MURAT ŞENTÜRK

Dersin Amacı

İçerik

Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi dersinde katılımcı demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının yeri ve önemi Türkiye ve dünyada ortaya çıkış sebepleri ele alınacaktır. Ayrıca, sivil toplum çalışmalarında gönüllü olmanın önemi, değeri, sorumlulukları, STK’ların gönüllü yönetiminde özen göstermesi ve önem vermesi gereken alanlar işlenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.