BİLİM ETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM ETİĞİ Kod BITA4099
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. RAİNER BRÖMER

Dersin Amacı

Bilimsel alandaki etik problemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek

İçerik

Bilimsel bilgi üretiminde temel etik ilkeler ve yasal çerçeve

Öğrenme Çıktıları

Bilimsel bilgi üretiminde etik tartışmaların kapsamının ve güncelliğinin irdelenmesi, bilimsel çalışmalarda etik ilkler ve yasal çerçevenin öğretilmesi

Yeterlilik İlişkisi

Teorik Anlatımların yanısıra interaktif sunumlar gerçekleştirlecektir.

Kaynaklar

Yok

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1, 2, 3, 11, 12, maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 6, 7, 8, 9, 14, maddelerin orta; 4, 5, 10, 13, maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.