20. YÜZYILDA FİZİK TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı 20. YÜZYILDA FİZİK TARİHİ Kod BITA4095
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KAAN ATA

Dersin Amacı

Bilim Tarihi öğrencilerini yirminci yüzyıl fizik tarihi ve temel kavramlarıyla tanıştırmak

İçerik

20 yüzyılın hemen başlarında gelişmeye başlayan görelilik ve kuantum kuramları ve beraberindeki gözlemler fiziği baştan sona yenilemiştir. Bu derste yirminci yüzyılın sonuna kadarki dönemde fiziğin hayatımızı değiştiren gelişmeleri anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Dersi alan öğrenciler 20. yüzyıl fiziğindeki önemli gelişmeleri öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler saydamlar kullanılarak sözlü olarak sunulacaktır.

Kaynaklar

50 soruda görelilik kuramları, Bilim ve Gelecek 2010 Batı biliminin öyküsü, Susan Wise Bauer, Alfa 2015 Alan Sokal,J. Bricmont, Son Moda Saçmalar, Alfa 2013

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Günümüz fizik kavramları ve kavrayışı açısından program yeterliliklerine katkı sunar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.