TEKNOLOJİ TARİHİ II

İzlence Formu

Ders Adı TEKNOLOJİ TARİHİ II Kod BITA4096
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYTEKİN ÇÖKELEZ

Dersin Amacı

Teknolojinin insan yaşamındaki rolünün ve çeşitli sanayi dallarının farklılıklarının öğrenciye kavratılmasıyla, onları teknik ve sosyal boyutu konusunda bilgili kılmak ve çok boyutlu akıl yürütme yetisi kazandırmak.

İçerik

Sanayinin çeşitli alanlarında teknolojinin gelişimi, etkin bilim adamı ve teknologların yaşamöyküleri ve teknolojinin günümüzde geldiği nokta

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, teknolojinin insan yaşamındaki rolünü ve çeşitli sanayi dallarının farklılıklarını kavrayacak, bunların teknik ve sosyal boyutu konusunda bilgili olacak ve çok boyutlu akıl yürütme yetisi kazanacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Çeşitli elektronik araçlar yardımıyla sunulan görseller eşliğinde sözel anlatım

Kaynaklar

Derste verilecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1, 2, 3, 11, 12, maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 6, 7, 8, 9, 14, maddelerin orta; 4, 5, 10, 13, maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.