CUMHURİYET VE BİLİM SEMİNERİ

İzlence Formu

Ders Adı CUMHURİYET VE BİLİM SEMİNERİ Kod BITA4036
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞE FEZA GÜNERGUN

Dersin Amacı

Cumhuriyetin ilk on yıllarında bilim eğitimine ve bilimsel araştırmaya verdiği önemin çeşitli örneklerle tanıtılmasıdır.

İçerik

Bu derste, Cumhuriyet’in ilk onyıllarında bilim insanı, eğitimci ve mühendis yetiştirilmesi, bu çerçevede yürütülen politikalar, İkinci Dünya savaşı öncesinde ve sonrasında Avrupa’ya ve Avrupa’ya devlet tarafından öğretim amaçlı gönderilen burslu öğrenciler ve bunların yurda dönüşlerinde istihdamı ve Türk bilim ve sanayiine yaptıkları katkılar anlatıldıktan sonra, Cumhuriyet döneminde yetişmiş ve araştırmalarıyla bilime katkıda bulunmuş, ayrıca değişik bilim dallarında Türkiye üniversitelerinde öğrenci yetiştirmiş bilim insanlarının yaşam öykülerinin inceleneceği ödevler verilecek ve bu ödevlerin sunumları derste tartışılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde bilim insanının nasıl yetiştiğini, bunların bilime ve eğitime hizmetlerini öğrenecek, kendi hazırladığı biyografik ödevler ile hem araştırma ve yazma becerisini geliştirecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler, görsel malzeme ile zenginleştirilmiş sözlü sunumlar (power point) şeklinde verilmektedir. Bunun dışında öğrenciler, derslerin konu başlıklarına uygun olarak seçecekleri bir konuda bir araştırma ödevi hazırlayacaktır.

Kaynaklar

- Ergun Türkcan, Dünyada ve Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Politika, İstanbul: İstanbul Bilgi Üni. Yay. 2009. - Kansu Şarman, Türk Promethe'ler, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2006. - N. K. Aras, E. Dölen, O. Bahadır (Yay. Haz.), Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), Ankara, TÜBA Yay. 2007.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, ve 14. maddelerinde çok iyi, 3, 7, 8, ve 11. maddelerinde iyi ve 13. maddelerinde ise orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.