ASTRONOMİ TARİHİ II

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ TARİHİ II Kod BITA4063
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Amaç, 17.- 20. yüzyıllar arasındaki astronomi çalışmaları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.

İçerik

Galileo ve Newton'dan sonra, 17.yy'dan itibaren ortaya çıkan yeni astronomi problemleri, 19.yüzyılda astrofizik alanında yapılan çalışmalar, 20.yüzyıl astronomisinde çözülmeyi bekleyen çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Güneş sistemindeki yeni keşifler, Güneş sisteminin mekaniği ve oluşumu hakkında birçok soruyu gündeme getirmiştir. Bu dönemde yıldızların içyapısını anlamaya yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır. Buna bağlı olarak evrenin yapısı hakkında sorular gündeme gelmiş ve kozmoloji alanındaki çalışmalar artmıştır. Bu yüzyılda ayrıca uzay çalışmaları ve yerdışı yaşam araştırmaları gerçekleşmiştir. Astronomi alanındaki bu gelişmeler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler,17.- 20. yüzyıllar arasındaki astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü olarak sunulmakta, görsel malzeme yardımıyla da zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar

ders notları ve konu ile ilgili kitaplar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 2, 3 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 4,5,6,8,9,10 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 7 ve 14. maddeler için orta seviyede ve 13. madde için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.