SAĞLIK TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı SAĞLIK TARİHİ Kod BITA3027
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. RAİNER BRÖMER

Dersin Amacı

Sağlık tarihi kapsamına giren; sağlık teşkilatını (merkezi ve belediye) öğrenmek, veba, cüzam, çiçek, kolera verem, frengi gibi salgınlar yapan hastalıklarla bulaşıcı hastalıkları tanıtmak ve bu hastalıkların toplumsal etkilerini öğretmek, bu hastalıklara karşı geliştirilen koruyucu sağlık kurumlarının tarihsel gelişimini göstermek, ilk hastanelerden başlayarak dârüşşifalar, saray hastaneleri, askeri hastaneler, kamu hastaneleri, yabancı misyon hastanelerinin tarihlerini ve faaliyetlerini öğretmek, modern tıp eğitiminin nasıl geliştiği hakkında bilgiler vermek.

İçerik

Bilim Tarihi’nin bileşenlerinden biri olan sağlık tarihi kapsamında, Osmanlı Devleti’nde ve erken Cumhuriyet döneminde sağlık tarihine giren; sağlık teşkilatı, hastalıklar, hastaneler, tıp eğitimi.

Öğrenme Çıktıları

Osmanlı Devleti sağlık teşkilatını öğrenir, insanlığı etkileyen salgınlarla bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur, hastane türlerini tanıyarak faaliyetlerini öğrenir, koruyucu sağlık kurumları ve tıp eğitimi hakkında bilgi sahibi olur, böylece sağlık tarihi ile eczacılık ve kimya gibi bilimlerin tarihleri arasında ilişki kurabilir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesinin anlatımı, öğrenci katılımlı tartışmalar.

Kaynaklar

Nuran Yıldırım: İstanbul’un Sağlık Tarihi. İstanbul 2010. Nuran Yıldırım: Hastane Tarihimizde Bir Kutup Yıldızı Hamidiye Etfal Hastanesi. İstanbul 2010. Albert S. Lyons,R. Joseph Petrucelli: Çağlar Boyu Tıp. İstanbul 1997. Tarihi Sağlık Kurumlarımız Darüşşifalar. Ed. Nil Sarı, İstanbul 2010.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 5,6, 7, 12, ve 14. maddelerinde çok iyi, 3, 4, 8, 9,10, ve 11. maddelerinde iyi ve 13. maddelerinde ise orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.