ORTAÇAĞ AVRUPASINDA TIP

İzlence Formu

Ders Adı ORTAÇAĞ AVRUPASINDA TIP Kod BITA3073
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ŞEFİK GÖRKEY

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Ortaçağ'da Avrupa'da ve Bizans'taki tıbbi gelişmeler ve uygulamalar hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.

İçerik

Ortaçağ Avrupasında hastalık ve tedavi anlayışı, uygulanan tedaviler ile Bizans uygarlığında tıp ve hastaneler.

Öğrenme Çıktıları

Ortaçağ Avrupasında ve Bizans'ta hastalıklar, tıp ve uygulaması, tıp kuramları hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencinin tıp tarihi konusundaki bilgi dağarcığının geliştirilmesi

Yeterlilik İlişkisi

Görsel materyal eşliğinde teorik ders

Kaynaklar

Yok

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine katkısı 1, 10, 11, 12'de çok iyi, 2, 3, 5, 8, 9, 13'de iyi, 4'de orta ve 5, 6, 7 ve 14'de düşük derecededir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.