OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BİLİM II

İzlence Formu

Ders Adı OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BİLİM II Kod BITA3025
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Modernleşme döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun bilim ve eğitimdeki gelişimini açıklamaktır.

İçerik

Onsekizinci yüzyılın ortasına doğru Osmanlı ordusunun modernizasyonu çerçevesinde istihdam edilen Fransız uzmanların katkısıyla ve daha sonra kurulan teknik okullarda (örn. Mühendishane) veya askeri okullarda (Mekteb-i Harbiye) veya tıp mektebinde başlanan modern eğitim aynı zamanda Avrupa biliminin Türkiye’ye girişine de öncülük etmiştir. Onyedinci yüzyıla kadar Ortaçağ İslam biliminin mirasçısı olan Osmanlılar, bundan sonra bilim transferini Batı’dan yapacaktır. Bu derste Osmanlı eğitim kurumları çerçevesinde gerek Osmanlı gerekse Batılı bilim adamları tarafından yürütülen faaliyetler incelenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Bilimin farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl bir gelişme seyri takip ettiği, Osmanlı İmparatorluğu örneği ile anlatılmaya çalışılacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

- Mustafa Kaçar, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri Sahada Yenileşme Döneminin Başlangıcı", Osmanlı Bilimi Araştırmaları, İstanbul 1995, s. 209-225. - Mustafa Kaçar, Tersane Hendesehanesi'nden Bahriye Mektebi'ne Mühendishane-i Bahri Humayun, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, İstanbul, 2007/2008, 51-77

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Osmanlı Türkiye'sinde Bilim II dersi, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 5, 11, 12, ve 14. maddelerinde çok iyi, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ve 10. maddelerinde iyi ve 13. maddelerinde ise orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.