YAKINÇAĞDA AVRUPA'DA BİLİM

İzlence Formu

Ders Adı YAKINÇAĞDA AVRUPA'DA BİLİM Kod BITA3026
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Bu ders, çeşitli bilimsel disiplinlerin tarihinden yola çıkarak Avrupa'da 19. yüzyılda bilimin durumu hakkında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

İçerik

Ders, Yakınçağ döneminde -özelllikle ondokuzuncu yüzyılda- fiziksel bilimler ve yaşam bilimlerinden insanın kendine ve içinde yaşadığı evrene bakış açısını değiştiren belli başlı bilimsel gelişmeleri ve onların tarihsel gelişmini anlatmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin fizik, kimya, biyoloji ve tıp alanında ondokuzuncu yüzyılın önemli teorilerini tanıması ve içeriğinden kısaca bahsedebilmesi, ondokuzuncu yüzyıl biliminin devlet, savaş ve teknoloji ile ilgisi çerçevesinde belli başlı özelliklerini tanımlaması ve tartışması beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

From Natural Philosophy to the Sciences, Ed. David Cahan, 2003 Ray Spangenburg,Diane K Moser, On the Shoulders of Giants, the History of Science in the Nineteenth Century, 2000.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,9,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 3,4,7,8,10. maddelerin orta; 5,6,13. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.