BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ II

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ II Kod BITA2061
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET SAİT TÜRKHAN

Dersin Amacı

Öğrenciyi akıcı bir biçimde Osmanlı Türkçesiyle yazılı kaynak metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye getirmeyi; ifade edilen terim ve kavramları günümüz diline aktarabilme yeteneğini edindirmeyi amaçlar.

İçerik

Osmanlı Türkçesinin gramer özellikleri, Osmanlıcada yer alan Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların yapısı, yazılış özellikleri. Metin okuma-yazma ve anlamlandırma çalışmaları.

Öğrenme Çıktıları

Osmanlı Türkçesinin 19-20. yüzyıla ait matbu metinlerini okuyabilme, anlamlandırabilme ve kelime bilgisini arttırma.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler teorik ve uygulamalıdır. Öğrencinin değişik saha ve türlere ait metinleri anlayabilmesi için uygun metinler verilerek kelime bilgisini arttırıcı ödevler hazırlaması istenir.

Kaynaklar

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Sınıf Osmanlıca, Çantay Fotokopi Tarihî Eserlerden Seçilmiş Eski Metinler, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1964. Birinci Baskı. Faruk K. Timurtaş, Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1964. Birinci baskı.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine yüksek düzeyde katkıda bulunmaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.