ESKİÇAĞDA BİLİM SEMİNERİ

İzlence Formu

Ders Adı ESKİÇAĞDA BİLİM SEMİNERİ Kod BITA2066
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GAYE ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ

Dersin Amacı

Eskiçağ uygarlıklarının bilime katkılarının (kütüphanede, müzelerde vb. ortamlarda) araştırma yapma yoluyla öğrenilerek, sunumunun yapılması

İçerik

Bu derste, İlkçağ ve Ortaçağda Yakındoğu, Orta Asya ve Anadolu'daki bilim ve teknolojilerin neler olduğu ve ortaya çıkan bilim dallarındaki gelişmeler anlatıldıktan sonra, öğrencilere eskiçağ toplumlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili ödevler verilecek ve bu ödevlerin sunumları derste tartışılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, Eskiçağ'da Anadolu ve çevresinde gelişen başlıca bilim dallarını öğrenecek, hazırladığı ödevler ile hem araştırma hem yazma hem de sunum yapma becerisini geliştirecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Sözlü sunum

Kaynaklar

Colin Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu- F. Günergun, TÜBİTAK Yayını.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 4, 5, 6, 9, 10, 12., 14. maddelerinde çok iyi; 3, 7, 8, ve 11. maddelerinde iyi; 13. maddede orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.