BİLİM VE SANAT

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM VE SANAT Kod BITA2065
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ŞEFİK GÖRKEY

Dersin Amacı

Bilimin sanatla olan ilişkisini tarihsel bir perspektifle incelemektir.

İçerik

görme, bakma, algılama sürecinde algılamanın göreceliğinin vurgulanması ve resim sanatı örenkleri üzerinden uygulaması. Avrupa resim sanatında hastalıklar, salgınlar, hekim-hasta ilişkisi betimlemeleri, hastalıkların sanatçıların eserlerine yansıması

Öğrenme Çıktıları

Görme, bakma, algılama sürecinde algılamanın göreceliği konusunda farkındalık yaratma, avrupa resim sanatı eserlerini tıp, tıp tarihi, bilim tarihi, acısından değerlendirme konusunda duyarlılık kazandırma

Yeterlilik İlişkisi

teorik, interaktif, öğrenci sunumu

Kaynaklar

Yok

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, ve 14. maddelerinde çok iyi, 3, 7, 8, ve 11. maddelerinde iyi ve 13. maddelerinde ise orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.