FİZİK TARİHİ II

İzlence Formu

Ders Adı FİZİK TARİHİ II Kod BITA2017
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilim tarihi bölümü öğrencilerine, fizik tarihinde ondokuzuncu yüzyılda ve 20. Yüzyılın başlarında gerçekleşen gelişmeleri anlatmak, önemli fizikçileri ve onların teorilerini tarihsel bir perspektifle tanıtmaktır.

İçerik

Bu ders, iki dönemlik fizik tarihi dersinin ikinci dönemini teşkil etmektedir. Ders, ondokuzuncu yüzyılın başlangıcından 1930'lu yıllara kadar, elektromanyetizma, radyoaktivite, termodinamik, görelilik gibi konularda fizik tarihinde meydana gelen büyük kuramsal ve deneysel başarıları ele almaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, söz konusu dönemin önemli fizik kuramlarını tanımlamaları ve belli başlı fizikçileri sayabilmeleri, modern fiziğin değişen yapısını tartışmaları beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

Emilio SegreX - Işınlarından Kuarklara Çağdaş Fizikçiler ve Buluşları, Sarmal Yayınları, 2011.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,9,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 3,4,7,8,10. maddelerin orta; 5,6,13. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.