BİLİM VE TOPLUM

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM VE TOPLUM Kod BITA1005
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı profesyonel bilim adamı kimliği oluşmadan önce, bilim, bilimin uygulayıcıları ve toplum arasındaki ilişkinin doğasını tarihsel örnekler üzerinden incelemektir.

İçerik

Bu derste 16. Yüzyıldan 19. Yüzyılın ortalarına kadar Avrupa kültüründe çeşitli mekanlar temel alınarak, bilim toplum ilişkisi ele alınmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, 16. yy ile 19. yy arasında Avrupa'da, bilim ve toplum arasındaki ilişkinin çok yönlü olduğunun farkında olması beklenmektedir. Bunun için öğrencilerin, toplumun bilimle çeşitli temas etme biçimlerini tasvir edebilmeleri, bilim ve toplumun bir araya geldiği mekan ve ortamlardan örnekler verebilmeleri ve profesyonel olmayan ortamlarda bilim üretiminde iş bölümünün nasıl olduğunu analiz edebilmeleri beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

Fernand Braudel, Maddi Uygarlık Cilt 2: Mübadele Oyunları, Ankara, 2004 J. Shaw; Welch, Making and Marketing Medicine in Renaissance Florance, Newyork, 2010. Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, Routledge, 1994 Cambridge Studies in History of science, 2008, Vol 3. Steven Shapin, The Invisible Technician, American Scientist, Vol. 77, pp. 554-563. Peter de Clerq, Exporting Scientific Instruments Around 1700, Tractrix, 1991, pp. 79-120 Anne van Helden, Theory and Practice in Air-pump Construction…, Annals of Science, 51 (1994), pp. 477-495. Science and Spectacle in the European Enlightenment, Ed. B. B-Vincent, C. Blondel, Ashgate, 2008.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,9,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 3,4,7,8,10. maddelerin orta; 5,6,13. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.