TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ MİRASI

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ MİRASI Kod BITA1007
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞE FEZA GÜNERGUN

Dersin Amacı

Bu ders, Türk bilim ve teknoloji mirasımızı öğrenciye tanıtarak, öğrencide bu mirası koruma bilincini oluşturmaktır

İçerik

Anadolu, yüzyıllar boyu bilim ve tekniklerin gelişmesine tanıklık etmiştir. Hititler, Iyonyalı filozoflar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar, gökleri gözlemlemiş, astronomiyle ilgili bilimsel aletler, tarım aletleri tasarlayıp üretmiş, hastalıkları doğadan yararlanarak tedavi etmiş, hastaneler, medreseler, üretim tesisleri kurmuş, yazılı eserler miras bırakmışlardır. Bütün bu eserler, bugün Türkiye'nin bilimsel ve teknik mirasını oluşturur. Bu derste, sözkonusu miras incelenecek, günümde sergilenen koleksiyonlar tanıtılacak ve bu mirasın korunması, koleksiyonların oluşturulması konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenci, Türk bilim ve teknoloji mirasını tanıyacak ve bu mirası koruma bilincine kavuşacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü ve Powerpoint olarak sunulmakta; ayrıca görsel malzeme ve belgeler yardımıyla desteklenmektedir.

Kaynaklar

Derste verilecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,3,5,6,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 4,10. maddelerin orta; 7,8,13. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.