GÜZEL SANATLAR II

İzlence Formu

Ders Adı GÜZEL SANATLAR II Kod ODGS0002
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Okutman ELİF VULAŞ

Dersin Amacı

Görsel Sanatları ve sanatsal etkinlikleri öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek. Sanat yapıtlarının korunması ve devamlılığının sağlanması bilincini oluşturmak. Sanat nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna yanıt aramak. Güzel sanatların(mimari,resim, heykel, müzik, küçük el sanatları vb.) tarih ve kültür ile olan ilişkilerini anlama Güzel sanatlar ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurmak Belirli bir kültür, mekan ve zamana ait sanat yapıtını tanımlayabilme becerisine sahip olmak Toplumun deneyimlerinin sanat yapıtlarının gelişimi üzerindeki etkisini farkedebilmek ve ifade edebilmek Zaman ve mekan bağlamında sanat yapıtının özeelliklerini oluşturan ve onu anlamlı ve değerli kılan bazı faktörlerin(iklim, ulaşım, parasal kaynaklar, din, felsefe, inançlar ve teknoloji gibi) etkisini kavrayabilmek

İçerik

11.-18. yüzyıllar arasında Batı sanatının evrelerine özet bir bakış.

Öğrenme Çıktıları

Rönesans Sanatı

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders videosu, e-Ders Kitabı, Ders Sunumu ve Canlı Ders kaydı hazırlanmaktadır. Ayrıca Üniversite Merkez Kütüphanesi e-Veritabanı üzerindeki kaynaklar bulunmaktadır. Bütün kaynaklar elektronik niteliktedir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine(6,8,9,13,15,16) Katkısı 4 ve 5 derecedir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.