TEMEL BİLİMLER VE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL BİLİMLER VE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ Kod BITA4100
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET FAHRİ ÖZOK

Dersin Amacı

Bilimsel düşüncenin ortaya çıkışı ve gelişimini ve bunların temel bilimler ile olan bağlantılarını anlatmaktır.

İçerik

Matematik, fizik başta olmak üzere bilimsel düşüncenin gelişiminde temel bilimlerin oynadığı rol ve tarih boyunca bu bilimlerin bilimsel düşüncenin gelişimine olan katkısı ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler temel bilimlerin gelişimiyle bilimsel düşüncenin gelişimi arasındaki paralelliği anlayarak tarih boyunca elde edilen bilimsel kazanımların düşünce sistemimize olan katkısını öğrenecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal ve temel bilimlerdeki gelişime paralel olan somut sonuçlar birebir eşlendirilerek işlenecektir.

Kaynaklar

Yok

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1, 2, 3, 11, 12, maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 6, 7, 8, 9, 14, maddelerin orta; 4, 5, 10, 13, maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.