OSMANLI VE BİLİM SEMİNERİ

İzlence Formu

Ders Adı OSMANLI VE BİLİM SEMİNERİ Kod BITA4062
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVTAP KADIOĞLU

Dersin Amacı

Osmanlı döneminde Türkiye'deki bilimsel faaliyetleri, seminer ve sunum yoluyla öğrenciye tanıtmak.

İçerik

Bu derste Osmanlı dönemi bilimsel faaliyetleriin dönemsel örnekleri ile ilgili seminer çalışmaları yapılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bilimin farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl bir gelişme seyri takip ettiği, Osmanlı İmparatorluğu örneği ile anlatılmaya çalışılacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, öğrenci sunumları, proje ve ödevler.

Kaynaklar

-Mubahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı yay. 6. b., İstanbul 1998. -Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlılar ve Bilim, İstanbul 2003.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine orta ve yüksek derecede katkı sağlar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.