SANAYİ DEVRİMİ

İzlence Formu

Ders Adı SANAYİ DEVRİMİ Kod BITA4029
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. EMRE DÖLEN

Dersin Amacı

Sanayi Dervrimi'nin doğuşu, gelişimi ve etkileri anlatılacaktır.

İçerik

19. yüzyıl ortalarında İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi ve etkileri

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler sanayi devrimini hazırlayan nedenler, sanayi devriminin ortaya çıkışı,sanayi devriminin sonuçları, sanayi divreminin etkileri ve Sanayi Devrimi'nin Türkiye'yye yansıması konusunda bilgi edineceklerdir

Yeterlilik İlişkisi

Ders sözlü olarak anlatılacaktır

Kaynaklar

Gökçen Göksal, İngiliz Sanayi Devrimi, Kora Yay. İstanbul, 2003.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 2, 3 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 4,5,6,8,9,10 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 7 ve 14. maddeler için orta seviyede ve 13. madde için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.