BİLGİSAYARLARIN TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİSAYARLARIN TARİHİ Kod BITA3071
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KAAN ATA

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hesaplamanın ve hesaplayıcıların tarihi, bilgisayarların ortaya çıkışı ve bu süreçteki dönüm noktaları hakkında öğrencilere bilgi vermektir.

İçerik

Bilgisayarların gelişimine öncülük eden tarihsel süreçler. Hesaplama Kavramı, Antik Çağ'da hesaplama için kullanılan aletler, sayı sistemler, algoritma kavramı, ilk mekanik hesaplayıcılar, bilgisayarlarda kullanılan ikili sayı sisteminin ortaya çıkışı, mekanik hesaplayıcıların gelişimi, bilgisayarların teorik alt yapısının oluşması, Charles Babbage'ın Fark Makinesi, Alan Turing Makinesi, ilk elektronik bilgisayarların ortaya çıkışı, modern bilgisayarların sınıflandırılması, programlama dilleri, mikroişlemcilerin üretilmesi, yapay zeka üzerine ilk çalışmalar, bilimsel araştırmalarda bilgisayarın önemi, büyük çaptaki bilimsel araştırmalarda bilgisayarın kullanımı.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenciler, hesaplamanın ve hesaplayıcıların tarihini öğrenecek, bilgisayarların ortaya çıkışı ve bu süreçteki dönüm noktaları hakkında bilgiler edineceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü olarak anlatılmaktadır. Projeksiyon cihazı aracılığı ile powerpoint ortmanıda hazırlanmış, görsel malzeme ile zenginleştirilmiş içerik sunulmaktadır.

Kaynaklar

Kaynaklar derste verilecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders 1,2,3,11 ve 12. maddelere yüksek katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.