YERBİLİMLERİ TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı YERBİLİMLERİ TARİHİ Kod BITA3021
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FERHAT ÖZÇEP

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciler yer bilimleri tarihi ve felsefesi konusunda bilgi sağlamaktır.

İçerik

Yer Bilimlerinin Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi konusunda temel düşünce biçimleri ve aşamalar

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler bu dersin sonunda, yer bilimlerinin fonksiyonu, yapısı ve tarihsel gelişimini ve buna yönelik temel düşünce biçimlerini öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma

Kaynaklar

F. Özçep ve N. Orbay, 2002, Jeofizik ve Tarihsel Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No:4347, 446 Sayfa, İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi alan öğrenci konusunda yetkinleşmeyi sağlayarak, yer bilimlerinin yapısı ve tarihsel gelişimi konularında yeterli, meslek etiği konuda duyarlı, sözlü ve yazılı iletişimde başalı bir birey olacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.