OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BİLİM I

İzlence Formu

Ders Adı OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BİLİM I Kod BITA3020
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞE FEZA GÜNERGUN

Dersin Amacı

Kuruluşundan başlayarak modern bilimlerin gelişine kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim insanları, bilim kurumları ve bilimsel faaliyetleri tanıtmak.

İçerik

Ders, Osmanlı klasik döneminde bilim adamları ile astronomi, matematik, tıp, mühendislik ve coğrafya konularındaki bilimsel eserlerinin tematik olarak araştırılmasını ve bilim anlayışındaki değişimlerin incelenmesini kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Yeni bir bilim muhitinin oluşumunun incelenmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Görsel malzeme ile desteklenmiş sözlü anlatım.

Kaynaklar

- Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. - Atilla Bir Mustafa Kaçar, Takiyüddin'in Gözlem Araçları, T. İş Bankası Yay. İstanbul, 2010.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Osmanlı Türkiyesi'nde Bilim I dersi, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 5,6, 7, 12, ve 14. maddelerinde çok iyi, 3, 4, 8, 9,10, ve 11. maddelerinde iyi ve 13. maddelerinde ise orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.